כל התאריכים שצריך לדעת – משליפה ראשונה של מידע פנקס ועד הסיבוב השני לבחירת ראש הרשות