כל התאריכים שצריך לדעת – מבחירת ועדת בחירות ע"י המועצה ועד בחירות חוזרות לראש מועצה