צוות הדאטה של d.point עם ממשק שמראה כמה חברי וחברות מועצה יש אצלכםן!