מרכז המחקר והמידע של הכנסת – ריכוז נתונים לאחר הבחירות המקומיות ב 2018 (PDF)