אתר משרד הפנים – כל מה שאתן צריכות לדעת – הסבר מפורט על תהליך הבחירות לרשויות המקומיות – על הבחירות, כיצד נערכים, הבסיס החוקי לבחירות ברשויות המקומיות, לוחות הזמנים לבחירות, חוזרים והנחיות, ועוד