משרד הפנים – כל החוקים הרלוונטיים (חלוקה לפי : עיריות ומועצות המקומיות, מועצות אזוריות ומועצות ביהודה ושומרון).